Qui Som

 Associació d’ajuda i orientació als afectats per accidents de trànsit

STOP Accidentes és una ONG que ha estat reconeguda d’utilitat pública.
Fundada el 15 de setembre de l’any 2000 per Ana María Campo,  familiar de víctima d’accident de trànsit, la nostra missió és la de promoure un canvi cultural sobre la seguretat viària i els accidents de trànsit.

Volem conscienciar a totes les institucions implicades i a la societat en general per reduir la violència vària i els seus efectes, ajudant les víctimes i afectats per accidents de trànsit mitjançant la prestació de serveis que satisfacin les necessitats no cobertes i impulsant actuacions per aconseguir una mobilitat sostenible i segura.

El nostre compromís neix des de la nostra condició de ciutadans i víctimes fonamentant-nos en el dret a la vida.

Advoquem per la seguretat viària entesa com una responsabilitat col·lectiva davant la qual ningú no pot inhibir-se i enfront de la qual hem d’actuar de manera activa sense resignar-nos a la fredor de les xifres.

Centrem les nostres reivindicacions a aconseguir que la seguretat viària sigui una prioritat política.

Vocació de Servei

Som una organització sense ànim de lucre, que orienta tots els seus esforços i activitats a la satisfacció de les necessitats dels afectats per accidents de trànsit no cobertes per l’Administració pública.

Representativitat

Mostrem una iniciativa constant i innovadora per mantenir i enfortir la nostra presència a les organitzacions i fòrums amb poder de decisió i impacte mediàtic en la reducció de la violència viària.

Professionalitat

Tenim vocació de prestar uns serveis de qualitat a través del personal més adequat pel que fa a coneixements i habilitats necessàries per satisfer les expectatives dels afectats.

Proximitat

Som una organització propera i accessible a tots els afectats que demanin la nostra col·laboració.

Transparència

Ens mostrem tal com som, informant de manera clara sobre les nostres activitats, objectius i mitjans de gestió.