STOP Infraccions

Stop Infraccions: Tallers de sensibilització i canvi d’actituds en Centres Penitenciaris de Catalunya

Xerrades per conscienciar als interns sobre els efectes i les conseqüències que té la violència viària i els delictes de trànsit sobre les víctimes i la societat en general.

Es promou un canvi d’actituds favorables a valors de respecte a la vida per afavorir la reinserció social d’aquestes persones. 

Les sessions estan exposades des de la visió de persones que són familiars de víctimes de trànsit i víctimes d’un sinistre de trànsit amb lesions greus.

   Drogues i conducció: alerta màxima

Les drogues deterioren la capacitat de conduir vehicles de forma directament proporcional a la seva concentració en sang, de manera que el deteriorament ocasionat per alcoholèmies més elevades incrementa sensiblement la susceptibilitat a patir un sinistre i les lesions associades, a més agreuja les lesions derivades del sinistre.

Davant aquesta realitat, des de Stop Accidentes portem a terme aquesta iniciativa, centrada oferir estratègies de prevenció, i reinserció que facilitin la inclusió de les persones que pateixen un procés d’addicció a drogues o bé un consum freqüent.

La Mobilitat al servei de la comunitat: 

Les mesures penals alternatives permeten als òrgans judicials (jutges i tribunals) donar una resposta menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte lleu o menys greu, alhora que se salvaguarden els drets de les víctimes.

Hi ha diferents tipus de mesures, entre elles, els programes de treballs en benefici de la comunitat (TBC). Es tracta de serveis on la persona penada, sota determinades condicions, pot realitzar com a alternativa al compliment de mesures penals tradicionals.

Des de l’entitat de Stop Accidentes, presentem un programa de voluntariat basat en la sensibilització i l’acció comunitària, que pretén donar resposta a les demandes rebudes per part l’administració de la Generalitat de Catalunya competent i responsable dels TBC (Departament de Justícia).