Política de privacitat

Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

Responsable STOP ACCIDENTES  
     
Finalitat Alta de socis i donacions  
Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis  
 
     
Legitimació consentiment exprés i interès legítim  
     
Destinataris No es cedeixen dades a tercers, excepte obligació legal  
     
  Accedir, rectificar i suprimir les dades, així  
Drets com altres drets, com  s’explica en l’  
  informació addicional  
     

A STOP ACCIDENTES treballem per oferir-te a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, cal demanar informació per aconseguir-ho. Ens importa la teva privadesa i creiem que hem de ser transparents al respecte.

Per això, ia l’efecte del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades; que, com a responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar-te el següent:

Es recullen les vostres dades perquè l’experiència d’usuari millori, atenent els vostres interessos i necessitats.

Som transparents en relació amb les dades que obtenim sobre tu i la raó per la qual ho fem.

La nostra intenció és oferir-te la millor experiència possible. Per això, quan fem servir la teva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el teu consentiment.

Entenem que les teves dades et pertanyen. Per tant, si decideixes no autoritzar-nos a processar-los, pots sol·licitar-nos que deixem de tractar-los.

La nostra prioritat consisteix a garantir la vostra seguretat i tractar les vostres dades d’acord amb la normativa europea.

Si vols obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades, consulta els diferents apartats de la política de privadesa que es troben a continuació:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: STOP ACCIDENTS

Domicili social: Passeig de la Reina Cristina, 11, 1ºD

C.I.F. nº: G62484480

Correu electrònic: st************@st************.org

STOP ACCIDENTES ha designat un delegat de protecció de dades o una persona de contacte interna dins de la seva organització. Si vols fer una consulta en relació amb el tractament de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb ell mitjançant el correu st************@st************.org

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot proporcionar:

Nom i Cognoms

Número de telèfon

Direcció i CP

Correu electrònic.

Ubicació.

Dades de pagament

Adreça IP, data i hora en què has accedit als nostres serveis, navegador d’internet que facis servir i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.

En alguns casos, és obligatòria l’emplenament del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

Per què i per què tractem les teves dades?

A STOP ACCIDENTES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les finalitats següents:

Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de la contractació del servei.

Gestionar l´alta dels nous socis i gestionar les donacions rebudes pels usuaris. Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’usuari, així com la gestió dels serveis ofert a través del lloc web i les tasques d’informació. Desenvolupar i activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos caldrà facilitar informació a les autoritats o terceres empreses per motius d’auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les administracions públiques

Informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del teu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) on STOP ACCIDENTS és titular, el qual s’anirà actualitzant periòdicament d’acord amb allò establert al RGPD.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades es pot fonamentar en les bases legals següents:

Consentiment de l’interessat per a la contractació de serveis mitjançant el formulari de contacte, les sol·licituds d’informació o alta a e-newsletters ( subscripció al nostre Blog)

Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l’interessat per a tot allò relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.

Compliment d’obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb autoritats públiques i reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat de la recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

 

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

En alguns casos, només quan calgui, STOP ACCIDENTES proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai no es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment) amb els quals STOP ACCIDENTES treballa poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, no obstant això no utilitzaran aquesta informació per a fins propis o per a cessió a tercers.

STOP ACCIDENTS procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i tenen les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta d’acord amb la normativa de privadesa de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà allò estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

On s’emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s’emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s’enviïn a tercers que no pertanyin a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR).

Quins drets t’hi assisteixen i com els pots exercir?

Pots dirigir les teves comunicacions i exercitar els teus drets mitjançant una petició al correu electrònic següent: st************@st************.org.

En virtut del que estableix el RGPD pots sol·licitar:

Dret d’accés i rectificació (Art.15 i 16 RGPD i 13 i 13 i 14 LOPDGDD): L’usuari té dret a obtenir informació sobre les dades personals STOP ACCIDENTES i per a quines finalitats s’han utilitzat. I l’usuari també té dret, en qualsevol moment, a sol·licitar una correcció de qualsevol dada personal inexacta o incompleta.

Dret de supressió ia l’oblit (Art.17 RGPD i 15 LOPDGDD): L’usuari té dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneix quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera. Si en algun moment has atorgat el teu consentiment, per al processament de dades personals, sempre existirà la possibilitat de retirar aquest consentiment per a qualsevol processament futur que en depengui.

Dret de limitació al tractament: L’usuari té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en què STOP ACCIDENTS únicament les conservaria per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició (Art.21 i 22 RGPD i 18 LOPDGDD): L’usuari té dret a oposar-se al tractament de les seves dades segons els termes previstos a l’article 21 i 22 del GDPR. STOP ACCIDENTES informa a l’usuari que fins i tot si aquest s’oposa a cert processament, STOP ACCIDENTES pot continuar aquest processament si es basa en una altra base legítima, per exemple, per proporcionar serveis o per complir obligacions legals.

Dret a la portabilitat (Art.20 RGPD I 17 LOPDGDD): en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per transmetre-les a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basen únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·liciteu que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades, pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades.

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant STOP ACCIDENTS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. STOP ACCIDENTES es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’haguera celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes, inexactes o no estiguin actualitzades.

STOP ACCIDENTES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

STOP ACCIDENTES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera STOP ACCIDENTS de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per STOP ACCIDENTES sempre que sigui procedent de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és major de 14 anys i que té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal.

Com tractem les dades personals dels menors?

En principi, els nostres serveis no van dirigits específicament a menys d’edat. No obstant això, en cas que algun s’adreci a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LO3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), STOP ACCIDENTS exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o una altra forma d’identificació de qui presta el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys, es pot procedir al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, exceptuant aquells casos en què la Llei exigeix l’assistència dels titulars de la patria potestat o tutela.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les dades personals?

STOP ACCIDENTES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a STOP ACCIDENTS.

STOP ACCIDENTES no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a STOP ACCIDENTS; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de STOP ACCIDENTS. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

Al lloc web www.stopaccidentes.org hi pot haver enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privadesa d’aquest lloc web, i STOP ACCIDENTS quedarà desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre la seva política de privadesa.

Com utilitzem les galetes?

El lloc web i les RRSS de STOP ACCIDENTES utilitzen cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els seus creadors, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeix la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies ____________.

Es pot modificar la política de privadesa?

Aquesta política de privadesa es pot modificar. Et recomanem que revisis la política de privadesa amb certa periodicitat.